Vịnh thằng Vình


Vịnh thằng Vình

. Đinh Tấn Lực chép đồng dao

.

thằng vình có cái mặt mo

đới ông gạ đổi ba trò móng trâu

vình rằng vình chán chăn trâu

đới ông gạ đổi biển sâu lưỡi bò

vình chẳng dám sánh với bò

đới ông gạ đổi đôi gò bồng lai

vình “gay”, vình chẳng mê lai

đới ông dọ ý đổi hai lực điền?

vình rằng chẳng khoái bằng tiền

đới ông khen ngợi chẳng điên chút nào

vình liền cúi mọp đầu chào

đới ông gạ đổi nghìn sào cứt chim

vình rằng vình sợ đau tim

đới ông gạ nhốt bầy chim vô lồng

vình rằng vình kỵ hiệp thông

đới ông gạ đổi mấy dòng hiệp thương

vình rằng vình nguyện ngậm xương

đới ông hứa sẽ lên lương cho vình

vình quyết luyện ngón rập rình

đới ông gạ đổi cáp tàu bình minh

vình chúc đảng ngời quang vinh

đới ông hả dạ một mình cười khan

vình đọc mười sáu chữ vàng

đới ông nhắc chuyện họ hàng lê chiêu

vình nghe gắn bó sớm chiều

đới ông gạ biếu một liều hồng sâm

vình ta bỗng trở chứng câm

đới ông bảo sắp nghìn mâm bạc vàng

vình tuôn nước mắt hai hàng

từ đây quyết chẳng làng nhàng, đái công

đới ông cờ mở trong lòng

phen này nhất định biển đông về mình

vình rằng nghĩa nối với tình

ngày nào đồng chí, thình lình cha con

mặc cho biển/đảo mất/còn

miễn là ghế chắc đũng mòn cũng cam

một lòng tôn giữ công hàm

mười bốn tháng chín này tràm năm ba

ở trong thế giới ta bà

làm người không nổi làm ma mới phì

mặc cho thiên hạ thị phi

lòng trung mẫu quốc đã ghi rành rành

cho dù đã phận thập thành

vẫn mong ngời sáng sử xanh thiên triều

vình rằng vình sẽ sớm chiều

tấm lòng tứ hảo gấm điều bọc thây

đới ông tấm tắc ngất ngây

lòng tin còn một chút này gửi trao

vình nguyền đổi biển thành ao

nhất định không để nước nào ngáng chân

đới ông bước xuống ân cần

xoa đầu vình nói lầm thầm: hảo ư!

vình rằng chớ để chần chừ

đới ông gạ chức bí thư… vình cười!

*

2-9-2011. Ngày kỷ niệm 2 điều mừng hụt: một, ngỡ đâu tuyên ngôn độc lập thứ thiệt – hai, tưởng rằng tác giả bản văn đi đứt là đỡ khổ, ai dè cả nước đứt hơi theo.

Blogger Đinh Tấn Lực

 

Make a Free Website with Yola.